Jan 30, 2010

ENERGETSKI CENTRI - ČAKRE I NJIHOVO DJELOVANJE

Čakra na Sanskritu znači točak ili vrtlog. 
Čakre su energetski centri, koji regulišu tog energije kroz naš energetski sistem. U odnosu na to kako naše čakre funkcionišu, na taj način ćemo donisiti odluke o načinu na koji reagujemo na uslove u našem životu i na naše životno okruženje.
Čakre nisu fizički aspekt, one su kao i aure, aspekti svijesti. Energetski su gušće od slojeva aura, ali ne tako guste kao naše fizičko tijelo. Čakre imaju interakciju sa našim fizičkim tijelom preko dva glavna prenosnika, endokrinog i nervnog sistema. Svaka od sedam čakri ima vezu sa jednom od sedam endokrinih žlijezda, ali i sa grupom nerava iznad pupka, a ispod grudnog koša, koju nazivamo pleksus. Na taj način, čakre su povezane sa određenim djelovima našeg fizičkog tijela ili sa endokrinim sistemom žlijezda koji se odnosi na određenu čakru. Svaka naša čula i moguća stanja svijesti, mogu biti povezana sa određenim čakrama. Tako čakre predstavljaju pored djelova našeg fizičkog tijela i određene djelove naše svijesti.


Kada osjećamo napetost u svojoj svijesti, osjećamo je i u čakri povezanoj sa tim dijelom svijesti koji doživljava stres. Kada napetost u svijesti, tj. određenoj čakri, nastavi da traje tokom nekog vremena ili postigne neki visok nivo intenziteta, osoba stvara simptom i na fizičkom nivou. Taj simptom služi da saopšti osobi preko njenog fizičkog tijela, šta ona radi sebi u svojoj svijesti.

Poznavanje i razumijevanje čakri nam omogućava da shvatimo odnos između fizičkog tijela i svijesti i da iz te perspektive vidimo naše tijelo kao mapu naše svijesti, uz to i bolje razumijevanje sebe i ljudi oko nas.
Postoji sedam osnovnih čakri, pomoćne su bazna čakra koja zahvata dio nogu i viša krunska koja se nalazi na 10 cm iznad glave. Pored sedam osnovih i 2 sporedne vertikalne čakre, postoje i sporedne čakre u rukama, iza ušiju, iznad i ispod srca itd.

U narednim tekstovima o čakrama, pisaću samo o sedam osnovnih čakri, jer bazna čakra kod nogu je povezana sa radom prve čakre, a čakra iznad glave je povezana sa sedom čakrom u višim aspektima svijesti. Ostale sporedne čakre se ili nalaze uz osnovnu čakru ili su povezane preko meridijana osnovih energetskih centara u ljudskom tijelu.

No comments:

Post a Comment