Dec 4, 2009

AURA I NJENI SLOJEVI

Prvi zakon termodinamike govori o principu očuvanja energije.
Za vrijeme nekog međudjelovanja između sistema i njegove okoline, količina energije dobijena u sistemu mora biti tačno jednaka količini energije koju je izgubila okolina.
Energija je neuništiva, može samo prelaziti iz jednog obilka u drugi.

Pošto sva tijela obavljaju međusobno energetsku interakciju, tako i dolazi do toga da se na nekim mjestima, ili okruženi nekim stvarima ili ljudima osjećamo prijatno ili ne.

Aura je onaj dio univerzalnog energetskog polja koje je povezano sa predmetima.

Ljudska aura se može opisati kao izsijavajuće tijelo koje okružuje i prožima fizičko tijelo. Aura ima nekoliko slojeva, koje ćemo nazivati tijelima. Tijela omotavaju jedan drugog. Ovih slojeva kao i glavnih energetskih centara u tijelu, čakri ima sedam. Svaki od ovih slojeva je povezan sa odgovarajućim energetskim centrom, čakrom.

Znamo za pet čula: dodir, sluh, miris, ukus i vid. Sva ova čula su povezana sa čakrama. Za dodir je zadužena prva čakra, grlena je za sluh, miris i ukus, a šesta (treće oko) je za vid. Funkcije čakri su da oživljavaju fizičko i aurično tijelo, da doprinose razvoju samosvijesti i da prenose energiju između auričnih slojeva.


Slojevi aure

Prvi sloj - Eteričko telo
Eteričko tijelo je iste strukture kao i fizičko tijelo, uključujući sve organe i anatomij našeg tijela. Eteričko tijelo je stanje između energije i materije. Materijalno tijelo se formira prema eteričkom tijelu, tako da prvo dolazi do formiranja tkiva prema energetskom tijelu koje dalje projetkuje oblik fizičkog tijela. Eteričko tijelo se širi od 3-5 cm i pulsira 15-20 ciklusa u minuti. Boja eteričkog tijela varira od sive do svijetlo plave. Senzitivnije osobe će imati prvi sloj više plavičast, a one manje senzitivne će više naginjati sivoj boji eteričkog tijela.

Drug sloj - Emotivno tijelo
Svaki naredni sloj aure je finiji od prethodnog. Emotivni sloj je povezan sa osjećanjima. Ovo tijelo samo prati konture fizičkog tijela. Izgled oblačasto i širi se na 7-8 cm od tijela. Boje emotivnog tijela variraju od jasnih tonova do tamno zamućenih, što zavisi od naših osjećanja, da li su jasna ili zbrkana, jača ili slabija. Emotivno tijelo sadrži sav spektar duginih boja.

Treći sloj – Mentalno tijelo
Mentalno tijelo je žute boje. Kada samo u nekom intelektualnom procesu, mentalno tijelo se širi i postaje sjajnije. Udaljeno je 7-20 cm do fizičkog tijela. Što su naše ideje i misli jasnije, jasnija je boja mentalnog tijela.

Prva tri sloja se nazivaju nižim slojevima, svaki viši sloj od trećeg je viši nivo.

Četvrti sloj – Astralno tijelo
Astralno tijelo je amorfno i vidimo ga kao oblak ružičaste boje. Srčana čakra je povezana sa ovim slojem. Kod zaljubljene osobe, srčana čakra je puna ružičaste svjetlosti. Astralno tijelo se širi 15 – 30 cm od fizičkog tijela.

Peti sloj – Eterički kalup
Ovaj sloj nazivamo kalupom, jer sadrži sve oblike koji postoje na fizičkom planu tijela koje ga nosi u formi kopije. Kao negativ fotografije. Eterički kalup se nalazi od 30 -45 ili 60 cm od fizičkog tijela. Eterički kalup je podrška eteričkom tijelu da se izbori protiv bolesti, da povrati svoj originalni oblik. Na petom sloju zvuk utiče na materiju.

Šesti nivo – Nebesko tijelo
Nebesko tijelo je emotivni nivo duhovnog plana. Nalazi se na 60-80 cm od tijela. U nebeskom tijelu se doživljava duhovna ekstaza. Do tog stanja možemo doći meditacijom, molitvom i našim radom na sebi tj. duhovnim razvojem. Tek kada shvatimo i doživimo našu povezanost sa cijelim univerzumom i vidimo svjetlost i ljubav u svemu što postoji, moćićemo da dođemo do svog nebeskog tijela.

Sedmi sloj – Keterični kalup
Ovoje mentalni sloj spiritualnog plana. Nalazi se na 75-105 cm od fizičkog tijela. Keterični kalup ćemo vidjeti i doživjeti tek kada dođemo do jedinstva sa Bogom.

Svi slojevi aure se spolja sagledavaju, vide ili nalaze u formi oblika jajeta, isprepletanoj od tankih niti zlatno-srebrne svjetlosti. U toj ljusci se nalaze i informacije i pojasevi naših prošlih života ako ih je po Božijem dopuštenju bilo.

Napisao
Marko Mihailović

OSNOVI KRISTALOTERAPIJE

Kristali su minerali u čvrstom agregatnom stanju, koji imaju pravilan raspored atoma i jasno definisanu geometrijsku formu. Kristali koji se koriste u liječenju spadaju u heksagonalni sistem, njihova najvažnija osobina je pizoelektrični efekat, što znači da mehanički nadražen kristal vibrira na svojoj jedinstvenoj frekfenciji, dajući zvuk i svjetlost. Kristali su najbolji provodnici energije. Liječenje kristalima zove se kristaloterapija. Čovjek, svaki njegov organ čak i svaka ćelija ima svoju frekfenciju. Ljudsko tijelo je obavijeno biomagnetnim omotačem, koje ga okružuje i obezbjeđuje zaštitnu zonu oko fizičkog tijela, i sadrži informacije o fizičkom, emotivnom i duhovnom stanju osobe, taj biomagnetni omotač naziva se AURA. Aura se sastoji od sedam slojeva: fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog, i njihovih međuslojeva. Fizičko tijelo je najgušće, opipljivo i nižih vibracija. Ostali slojevi su viših vibracija. Duhovno tijelo je najsuptilnije. Aurom neprekidno struji energija posebnim kanalima koji se zovu meridijani. Bolest nastaje kada dođe do neravnoteže i nemogućnosti protoka energije, što se manifestuje psihomentalnim i fizičkim poremećajima, bolešću. Glavni uzročnici poremećaja su stres i negativne misli, prirodna i vještačka štetna zračenja. Kristali iscjeljuju i štite od štetnih uticaja, harmonizujući suptilne energije i rješavaju problem dopirući do uzroka bolesti. Na ljudskom tijelu postoji sedam glavnih energetskih centara (čakri) kroz koje se povezuje energija fizičkog tijela sa energijom aure. Energetski centri se nalaze na liniji koja prati kičmeni stub i povezana je sa žlijezdama sa unutrašnjim lučenjem u našem tijelu. Svaki energetski centar ima različite vibracije koje odgovaraju vibracijama određenih boja duginog spektra, pa samim tim odgovara mu kristal određene boje. Djelujući na svojoj jedinstvenoj frekfenciji kristal usmjerava svoje vibracije u koncentrisani impuls i dovodi u harmoničan energetski tok energetsku disharmoniju tijela ili pojedinog organa, vraća ih na normalnu frekfenciju funkcionisanja, što se odražava i na ispravano funkcionisanje fizičkog tijela. Postavljanje kristala na glavne energetske centre ili na pojedine organe, dovodi do uspostavljanja energetske ravnoteže. Svakom energetskom centru u zavisnosti od njegove uloge, nivoa vibracije i boje odgovara i određena grupa kristala, mada ima i prelaznih kristala koji u sebi imaju više boja i mogu se postavljati na više energetskih centara (čakri).

Prvi energetski cen
tar, koji predstavlja ulaz životne energije, nalazi se u zoni samog kraja kičme u međunožju, odgovara crna ili crvena boja spektra, na nju polažemo kristale crne i crvene boje, kao što su: jaspis, crni oniks...
Drugi energetski centar se nalazi par santimetara is
pod pupka i vezan je za narandžastu boju. Njemu odgovaraju svi kristali narandžaste boje, kao što su: karneol, narandžasti kalcit...
Treći energetski centar se nalazi na pleksusu, nekoliko santimetara iznad pupka. Njemu odgovarju žute boje spektra, samim tim na njega polažemo kamenje žute i zlatne boje, citrin, sunčev kamen...
Četvrti energetski centar se nalazi na grudima u predjelu srca, njemu pripadaju zelene i roze boje spektra. Kristali koji mu odgovaraju su: roze kvarc,
aventurin...
Peti energetski centar je u zoni vrata, odgovaraju m
u sve nijanse plave boje. Na njega polažemo kristale kao što su: sodalit, plavi kalcedon...
Šesti eneregtski centar se nalazi na čelu između obrva (poznat kao „treće oko“), njemu odgovaraju tamno plavi i ljubičasti tonovi spektra. Lapis lazulu, ametist...
Sedmi energetski centar je na vrhu glave, tjemenu, n
jemu odgovara bijela boja, koja u sebi sadrži iskustvo svih boja spektra. Na sedmi energetski centar polažemo kristale kao što su: petalit, sniježni kvarc...

Dopuna ovim energetskim centrima koji, prilikom kristaloterapije, imaju važnu ulogu su: bazni energetski centar, on pripada i prvom energetskom centru, nalazi se
između peta, (na njega polažemo crno kamenje, oniks, turmalin..), i viša krunska čakra koja je 30 santimetara iznad tjemena (njoj su karakteristični kristali prozirne strukture, kao što je dimni kvarc).

Da bi bila uspješna kristaloterapija, svaki set za kristaloterapiju mora u sebi imati deset osnovnih kristala. Prije upotrebe kristale treba očistiti i napuniti po upustvu koje ste dobili od kristaloterapeuta.
Pripremljene kristale raspoređujete na sebe u ležećem položaju
Set za kristaloterapiju mora u sebi da sadrži gorski kristal koji je balanser. Prilikom kristaloterapije on mora da bude u desnoj ruci osobe na kojoj se vrši tretman.
Kristaloterapija ima blagotvorno dejstvo ako se radi dva puta dnevno po dvadeset minuta. Preporuka je da se radi jedna jutarnja, po ustajanju, i večernja seansa pred odlazak na spavanje. Poslije svakog tretmana svoje kristale treba rasteretiti pranjem do sljedeće terapije.
Svako treba da ima svoj set za kristaloterapiju koji ne dijeli sa drugim licima, jer bi došlo do remećenja frekvencije kristala koju oni prilagođavaju pojedinačnom tijelu, kristali sve pamte, i na taj bi način bili dezorjentisani.
Vratite se prirodi, kristali su njen srdačan poklon vašem fizičkom i mentalnom zdravlju.

Napisala:
Ana Vukmirović Klikovac
Eko Silver Podgorica