Dec 9, 2010

VOGEL KRISTAL

Već sam pominjao u tekstu o kistalima u tehnologiji da je riječ kristal nastala od grčkog naziva κρύσταλλος "kristalos", što znači čisti led. Voda ima sposobnost brze kristalizacije.
A da li znate da je kristalna rešetka vode, tj. leda i Gorskog kristala (čistog kvarca) ista?Oboje imaju heksagonalnu simetriju u kristalnoj strukturi, sa tetraedarskom koordinacijom, tj. svaki molekul se spaja sa četvrtim susjednim molekulom i imaju inverznu formulu H2O i SiO2.

Marcel Vogel (1917–1991), naučnik, istraživač u IBM San Jose Avanced Systems Development Division Los Gatos Lab, čuven po izumu lampe za ultraljubičasto svijetlo, je tokm svog izučavanja kristala i vode došao do zaključka da voda i čisti kvarc imaju isti način skladištenja infomacija u svojoj makromolekularnoj strukturu, što je izazvano specifičnim vezama koje rezoniraju eterično, slično muzičkom akordu, vibraciji koja nikad ne prestaje, već je „zarobljena“ unutar makromolekularne strukture. Tu mogućnost da se energetska vibracija zadrži unutar makromolekularne strukture je iskoristila moderna nauka za proizvodnju mikro-čipova na bazi silicijuma. Tu strukturu možete da zamislite kao četvorostruku harfu koja je u obliku trostrane piramide sa četvrtom stranom koja je baza, dakle tetraedarsku piramidu, na njoj je svaka strana sa žicama, nešto što tu harfu inicira spolja, a to pravi vibracije koje ostaju unutra, ali i lančano se prenose na druge povezane iste takve harfe.
Na taj način generalno možete da sagledate kako to funkcioniše kristal.

Marcel Vogel je naučno dokazao da informacija mentalno utisnuta u kvarc može da se prenese u vodu. Ispitujući vodu koju je „punio“ kvarcom koji u sebi ima informaciju (tj. pravio klasičan kristaloterapeutski eliksir), zaključio da ta voda razvija novu apsorpciju svjetla pod ultraljubičastim svijetlom. Što će reći da je voda pod ultraljubičastim svijetlom promijenila boju! I jednom kristalom napunjena voda je uvjek bila ista, što je bilo trajno i mjerljivo, a to je u naučnom eksperimentu najbitnije.

Sličan test na kom možemo da vidmo da se struktura vode mijenja u odnosu na mentalno utisnutu informaciju je uradio Dr Masaru Emoto, utiskujući, tj izgovarajući informaciju u vodu i zamrzavajući je. Struktura leda je uvjek imala istu formu u odnosu na informaciju koja je u nju predata, evo vido zapisa o tome.Tokom istraživanja, Marcel je imao problem da dođe do uvjek iste i tačno mjerljive informacije iz vode, otkrio je da se ta različitost dešava zbog raziličitih oblika kod prirodnog kvarca. Imajući viziju, obradio je kristal kvarca režući ga u vertikalnoj strukturi u odnosu na formu kabalističkog drveta života na kom je piramida sa uglom od tačno 59stepeni, 59 minuta i 59 sekundi, isto kao na velikoj piramidi u Gizi. A opšte je poznat efekat piramide sa uglom od 59stepeni, 59 minuta i 59 sekundi, u takvom prostoru se meso jako sporo kvari, oštrice se oštre, a efekti u meditaciji su brži za 10 puta.

Kabalističko drvo života

Forma Vogle kristala

Marcel je pronašao da ako se kristal kvarca reže duž njegove linije simeetrije unutar kristala, perpendikularne sa ostalim osama, tj. C osa, u obliku kabalističkog drveta života, taj kristal rezonira samo sa jednom vibracionom frekvencijom od 454Hz, ista frekvencija vibracije kojom vibrira voda! Iz ovog istraživanja poizveo je kristal za liječenje sa dva kraja, jednostrani kristal i kristal sa fasetama u obliku Davidove zvijezde sa obije strane.

Dobio je kristal kvarca koji prenosi informaciju koja je u vodi uvjek stabilna i ta promjena vode je bila stabilno mjerljiva, što je bio preduslov bilo kakvog daljeg naučnog istraživanja koje se mora bazirati na mjerljivim i tačnim činjenicama. Tako rezan kristal je dobio naziv po svom pronalazaču Marselu Vogelu, Vogel kristal.
Vogel kristal se može koristiti za liječenje, jednostavnim upućivanjem namjere sa željom da to uradi, dakle, klasično programiranje kristala. Mozak je bioelektrični organ koji stvara promjene finih energija u kristalu. Gorski kristal djeluje kao pojačivač i upućuje tu informaciju na u ono mjesto i način na koji će ga voda prihvatiti. Osnova razmišljanja da će to da se desi je ta da zaleđena voda ima istu kristalnu rešetku, numeričku vibraciju i način molekularnog vezivanja kao kristal čistog kvarca (Gorski kristal).

Marcel vogel je to demonstrirao u svojoj laboratoriji. izvršio eksperiment. U čašu voćnog soka je stavio kristal inicran unisnutom željom za ozdravljenjem i kraj nje taj isti sok bez kristala. Razlika je bila očigledna kada su se u čaši soka bez kristala pojavile bakterije i buđ, a u čaši tog istog soka sa Vogel kristalom ne, već je sok i dalje bio svjež.

Naše tijelo je 78% voda i na taj isti način informacije iz okruženja prihvata jako brzo.
Prvi energetski sloj, sloj između fizičkog tijela i energije koja kola njime se zove Eteričko tijelo. Ono je baza podataka naše energije i u taj energetski sloj se upisuje sve što se dešava i dešavalo sa tijelom i sve što se dešava sa širim slojevima aure.
Taj dio možemo da nazovemo mentalnim dijelom aure. O auri sam postavio tekst u decembru 2009. godine, pa možete poći na link i pročitati više ako vas zanima.
Vogel kristal ima izuzetnu mogućnost da upravo taj sloj naše aure očisti od svih negativnih entiteta, da očisti negativne informacije i traume iz njega, vibrirajući jednom vibracijom, vibraciom energije za ozdravljenje koju smo mentalno i emotivno utisnuli u njega, jer to je njegova prednost, da vibrira samo jednu, programiranu vibraciju.

Vogel kristal ima dvije terminacije, dva rezna kraja, tj dvije polarnosti. Na krajevima ima jednu kraću, a deblju i jednu dužu, a užu stranu. Kraća deblja strana Vogel kristala je ženski pol kristala, a uža i duža strana je muški pol. Kraća strana vrha privlači životnu, kosmičku energiju, a duža strana je transmituje u tijelo. Kristal sa jednom terminacijom, tj samo sa jednim vrhom se koristi za meditaciju.

Postoji nekoliko oblika Vogel kristala:
4 fasete - Četvorostrani kristal se koristi za fizičko liječenje.
6 faseta - Šestostrani za oslobađanje emocionalnih problema.
8 faseta - Osmostrani za liječenje trauma i dubokih stanja stresa i šoka.
24/8 faseta se koristi kod duhovnog oporavka i ponovnog duhovnog rađanja.
24/12 faseta se koriste kod potreba transformacije.
Kristal sa 13 faseta se koristi za regresije prethodnih života, ako ih je po Božijem dopuštenju bilo.Ko autentično proizvodi Vogel kristal?

Drew Tousley iz Luminary Studios (www.luminarystudios.com), je radio direktno sa Marcel Vogelom i ručno reže vogel kristal, brinući se o tome da se uloži enerija i duh neophodan za efektivno liječenje i meditaciju.

Lifestream Associates, Orlando, Florida je vlasnik prava na „Vogel rez“. To je kompanija nastala direktno iz kompanije „Vogel-cut Crystals“ vlasništvo Marcela vogela. Sadašnji vlasnik je Ron Carson – Rumi Da, nekadašnji saradnik Marcela Vogela (www.vogelcrystals.net).

Bill Hurley reže Vogel kristale i naziva ih Master Healing Crystals. Učio je o Vogel kristalu direktno od Marcel Vogela tokom ’70tih godina prošlog vijeka.

Dec 4, 2010

Strana sa muzikom 4

Uploadovao sam na svoj youtube kanal muziku sa galerijama kristala.


Oct 31, 2010

KRISTALI U PROSTORU

Sigurno da ne razmišljate o radiotalasima dok slušate radio, ali vam prija ili neprija ono što čujete. To što čujete utiče na vaše raspoloženje, a vaše raspoloženje, dalje na druge ljude preko vas. Jer vi tada posredno, nemušto, prenosite dobijenu informaciju.

Prostor u kom živite, ili radite oscilira sa puno različitih talasa, od radio talasa, do talasa energije drugačije prirode ili svojstva. Sve ih možemo nazvati jednim jako profanim imenom, elektro-magnetni talasi. Elektro-magnetni talasi su energetski impulsi.
Zanate za prostore u kojima je „loš domet“ radio ili nekih drugih sličnih talasa, ili da nešto ometa talase, pa je slab prijem. Na sličan način, funkcionišu kristali u prostoru.
Neki kristali stvaraju zidove svojim zračenjem, neki privlače druge talase centrirajući ih ka sebi i ometajući ih da se prostiru dalje, a neki kristali zrače jače i nadvladavaju druge frekvencije.

Na čovjeka u zatvorenom ili otvorenom prostoru utiče energija drugih bića, koja donose ono što su posredno ili neposredno „čula“ svojim čulima, na čovjeka utiče mjesto na Zemlji biću koje može da emituje određeno zračenje, bilo da je razlog ukršranje tokova voda i oscilacija njihovog stalnog sudaranja ili sjedinjavanja.

Zemlja je jedan veliki organizam sa venama i arterijama koje se vide i onima koje su pod njenom kožom. Energije koje tkivo Zemlje čine živim mogu biti dobre po nas, a mogu imati i loš uticaj. Te Zemljine energije koje imaju loš uticaj na nas, nazivamo geopatogenim zračenjima, i to su obično čvorovi podzemnih voda, a mogu biti i drugačijeg karaktera.

Pored ljudi i geopatogenih zračenja, tu su i mašine koje mogu da osciliraju, na primjer crt televizori.... odalji se od ekrana!!! kažu roditelji djeci dok gledaju crtani... :), zvučnici,  jonizatori prostora itd.

Najintenzivnije i najpogubnije zračenje, dolazi od energije negativno nastrojenih ljudi. Takva, tuđa, a negativna energija zna da kola i da se zadržava, da se kao energija srodne energetske fiziologije (ljudske) lako prima na našu energiju. Ona je ključ svih crnomagijskih rituala, nekad i nesvesno urađenih.

Kako se zaštiti kristalima?
Koja je veličina kristala koji treba da funkcioniše u prostoru?
Kojim kristalima očistiti, a kojim zaštiti prostor?


Da bi prostor zaštitili kristalima, prvo je potrebno očistiti prostor od negativne energije.
Za energetsko čišćenje prostora je jako dobar kristal Labradorit.
Kristal prije upotrebe mora biti očišćen i napunjen. Po mogućnosti neka odstoji u so bar jedan dan, pa onda očisti vodom i napuni.
Labradorit se čisti i prazni pod vodom, a puni se na suncu dva dana u čaši mineralne vode.
Labradorit ima savršenu moć upijanja negativne energije, za 3-4 sata, kristal veličine 5 cm može da očisti prostor površine od oko 30 kvadratnih metara (mjereno podno, ne zidno).
Umjesto Labradorita možemo koristiti špiceve ili druze gorskog kristala kom dajemo program za takvo djelovanje, naravno i hematit sa kombinacijom gorskog kristala može služiti energetskom čišćenju prostora. Pored labradorita, gorskog kristala i hematita, za energetsko čišćenje prostora odlično služi i aventurin, univerzalni staratelj i iscjelitelj.

Labradorit

 
Aventurin zeleni

Posle energetskog čišćenja prostora, možemo energetski zaštiti prostor. Kako?

Uzmite 4 komada crnog turmalina, i postavite ih u četri ugla kuće ili stana, na sredinu kuće ili stana stavite gorski kristal, rozi kvarc.
Četri crna turmalina u četri ugla zrače vertikalnom energijom, gorski kristal u sredini spaja te snopove i balansira vibracije kristala. Roze kvarc daje pozitivnu emotivnu vibraciju.
Crni turmalin, (kao i svi turmalini) ima vertikalno zračenje. Zamislite da uzmete ručnu baterijsku lampu koja sa dva suprotna kraja ima sijalice, i zamislite kako izgledaju snopovi svjetlosti u mraku, u takvim pravcima turmalin emituje svoje vibracije (zato se turmalin koristi u radiodifuziji kod usmjervanja talasa na repetitoru ka etru od kog se odbijaju ka zemlji).

4 crna turmalina, rozi kvarc i gorski kristal
Ako vam je to previše cimanja, uzmite 4 gorska kristala, postavite ih u 4 ugla kuće ili stana, ili sobe, a na sredinu stavite gorski kristal, ili magnezit ili neki drugi kristal koji odaberete intuitivno, osim moldavita, azurita, celestita, brazilijanita.
Magnezit ima djelovanje u održavanju pozitivne energije u energetski očišćenom prostoru.
Sodalit čisti eletromagnetna zračenja.
Zeleni aventurin štiti od elektromagnentih zračenja aparata.
Dimni kvarc (čađavac) takođe štiti od elektromagnetnih zračenja aparata.
Lapis Lazuli neutrališe štetna kosmička zračenja.

Dmni kvarc (čađavac),  Moskva

Kristali preporučljivi za dnevni boravak su:
Ahati, on će donijeti opuštenost.
Roze kvarc, donijeće više emotivne uviđavnosti, nepreporučuje se kod osoba sa visokim srčanim pritiskom. Osobe čija seksualnost dolazi od frustracija će imati manji libido u prostoru sa roze kvarcom.
Andaluzit (Hijastolit) će uticati na bolje i taktičnije ophođenje među ukućanima, pa će biti manje svađa i nesporazuma.
Dimni kvarc (čađavac) je dobar u kućama u kojima neko pati za umrlim članom porodice ili postoji težnja da se promijene neke navike ukućana.
Karneol, daje veću životnu radost, fizičku plodnost.
Narandžasti kalcit daje opušteniju atmosferu.

Andaluzit (Hijastolit)

Kristali preporučljivi za spavaću sobu:
Ne predlažem kristale u prostoru u kom se spava. Jer ako je tu kristal, dok spavamo mozak radi na uticaj kristala.
Ako postoji u spavaćoj sobi, kristal treba da bude udaljen od zaglavlja i dijela sobe u kom je strana glave. Kristal se mora se redovno čistiti pod vodom.
Ukoliko je krevet na lošem mjestu, tu puno pomaže ako ispod kreveta u svakom uglu kreveta stavite špic ili oblutak gorskog kristala i na sredinu takođe jedan gorski kristal, možete koristiti male kristale.
Ametist predlažem osobama sa lošim snom.
Žuti ili pesažni jaspis osobama koje loše pamte snove.
Granat za češći seks ljudima koji iz nekog razloga to rade samo na tom mjestu. Ali ga treba skrajnuti pred spavanje.
Labradorit nemojte stavljati u sobu za spavanje dok spavate, samo dok očistite sobu.

Jaspis pejsažni

Kristali preporučljivi za poslovni prostor su:
Fluorit, podiže koncentraciju, šablonizovane misli razlaže na kreativnije nalaženje rješenja, daje disciplinovanost, upija negativna zračenja računara i drugih mašina. Uklanja višak misli.
Dimni kvarc, blokira zračenja računara i drugih mašina, utiče na veću posvećenost jednom cilju.
Uleksit, poboljšava poslovnu kreativnost, utiče na pojačavanje fokusa.
Amazonit, podiže ambicioznost.
Citrin, privlači novac preko rušenja metalnih barijera nastalih od slabog ega. Daje veću ličnu privlačnost i podiže raspoloženje.
 
Citrin
Za prostor su najpogodnije sfere (kugle) od krisala, jer energiju šire ravnomjerno.
Kristale nemojte dugo držati izložen u prostoru, čak ni one koji vas štite.
Kristale koje stavljate u 4 ugla kuće koristite u periodima kad ste osjetljivi ili psihički i energetski isrpljeni. Stalnom energetskom sterilizacijom prostora dovodite sebe do lošije energetske otpornosti, a stalnim energetskim nadraživanjem dovodite sebe do otupjelosti. Jer kad izađete iz stana čeka vas ono od čega se štitie u svom odmorištu i svijet u kom nema pomoćnih sredstava, treba funkcionisati samostalno.

Ne zaboravite da biljke i životinje, a posebno mačke pozitivno djeluju na životni prostor i crpe negativnu energiju, brinite o njima. Plamen svijeće dobro djeluje na energiju u prostoru, tamjan naravno čisti prostor.

Sep 1, 2010

KOMBINOVANJE KRISTALA

Često od čitalaca dobijem pitanje, “a koje je pravilo u kombinovanju kristala?”, šta je osnova za kombinovanje kristala? Kad bi ste pitali travara koje je pravilo za kombinovanje biljaka, mislim da bi vas blijedo pogledao. Pravilo je ”prema prirodi problema i vrsti kristala”.

Postoje ljudi koji se vole, a potiru jer čine isto. Postoje kristali koji imaju slične strukture i dejstva, a različite efekte kad su zajedno.

Primjer u timskom radu je, da ako u jednom timu postavite dvije osobe koje imaju karakter lidera, neće biti uspjeha. Ako osobi koja ima karater lidera, dodate osobu koja ima karater operativca imate dobitnu kombinaciju. Tako je i sa kristalima.

Za kombinovanje kristala je neophodno poznavanje pojedinačnog dejstva kristala. Oslanjanje samo na intuiciju je veliki rizik.
Kad kombinujemo kristal, obraćamo pažnju na to koji kristal u setu pojačava dejstvo drugog, a koji smanjuje ili ima drugo dejstvo i koji kristal će da ih balansira, blanser je u 90% slučajeva gorski kristal. Nije dobro kombinovati kristale koji imaju slično dejstvo i intenzitet.

Okamenjena fosilizirana ruža
Uzimo za primjer problem slabog srčanog ritma. U toj kombinaciji imamo roze kvarc koji će da ojača srčani mišić i srčani impuls, heliotrop koji će da pojača dotok krvi, rozi turmalin koji će da ojača arterije i vene, malahit da reguliše srčani pritisak koji će da bude pojačan od roze kvarca i heliotropa i gorski kristal koji će dejstvo svih kristala da objedini u jedan ritam, jer svi rade na različitoj frekvenciji.
Ako bi u toj kombinaciji falio malahit, došlo bi do nekontrolisanog povećavanja srčanog pritiska, ako ne bi bilo roze kvarca, srčani mišić bi bio slab, da nema roze turmalina arterije i vene bi imale veliko opterećenje na zidove što će da rozi turmalin sredi, da nema gorskog kristala desilo bi se da kristali rade jedan po jedan haotično bez redosleda što bi dovelo do još veće bolesti.

"Meditation" by TheDotsAreJoined
Kada birate svoj čakra set, tj. set kristala za stimulisanje energetskih centara, tu možete i trebate da idete intuitivnim odabirom, čakra set se koristi tako što se pojedinačni kristali stavljaju na pojedine energetske centre, može se odabrati bilo koji kristal, nezavisno od toga koji će ostali kristali biti u setu, o tome je već bilo riječi. Kombinovani set kristala se koristi odjednom, u grupi (obično kristale stavimo u platnenu vrećicu od prirodnog materijala), tada kristali direktno utiču jedni na druge i da ne bi došlo do lošeg dejstva, moraju se poštovati njihove specifičnosti.

Prvo pisano djelo o kombinovanju kristala je priručnik Naturkunde (Physica) i Heilkunde (Causae et Curae) njemačke monahinje Hildegard von Bingen, ona je svoj životni vijek dala molitvi, muzici i izučavanju kristala i biljaka. Vjerovali ili ne, i danas se držimo njenih zaključaka koji su se bezbroj puta pokazali kao validni, naravno, uz znanje koje se steklo vremenom od tada.

Iz manuskripta Hildegard von Bingen
Kada je riječ o kombinovanju kristala, mislim da je lakše reći šta ne raditi, nego šta raditi. Tema je tako opširna i zahtijeva temeljno znanje, da tako nešto nemojte ni pokušavati da naučite iz jednog ili nekoliko tekstova.

Crveni Hematit
Prije nego napišem neka osnovna pravila o kombinacijama koje ne treba raditi, moram da napomenem, da ako postoji neko tako bolesnog uma da mu padne na pamet da nekome učini nažao i predloži nedozvoljene kombinacije drugom licu, dobiće veoma gadnu povratnu lančanu reakciju, jer će kristal zadržati izvor informacije, a žrtva će nesvesno odbaciti kristale.
Bilo kakva zloupotreba onog što je Bog dao da dobro je put u ličnu, trajnu propast.

Ne kombinovati:
gorski kristal – citrin
gorski kristal – celestit (celestin)
celestit – azuritmalahit
celestit - malahithrizokola
celestit – rutil kvarc
moqui – granat
cirkon – citrin
dijamant se koristi uglavnom sam

Zašto ne raditi ove kombinacije?
Ako kombinujete jak kristal, sa jakim kristalom ili onim kristalom koji mu ubrzava već brzu frekvenciju, dobićete prejak napon ili brzinu ritma frekvencije koja nije prirodna i vaša energija je neće prepoznati kao srodnu. Od prejakog napona se dobija preotvorenost čakre, koja se zatim zatvori i blokira, moguća je i blokada energetskih meridijana.
Ako postoji takva bolest ili problem gdje morate pojačati dejstvo određenog kristala, u ovim slučajevima to se radi sa fluoritom koji pojačavaju rad svih kristala. Pri upotrebi fluorita treba obratiti pažnju na boju fluorita u odnosu na tretirani problem.

Eritrit
U jednom od narednih pisanja, daću indeks bolesti sa indeksom kombinacija kristala, preuzete uglavom iz knjige Moć kamenja, autora Osmana Hasanpašića i iz indeksa drugih autora koji su pisali po uzoru na Hildegard von Bingen.
Uz to preporučujem priručnik za setove kristala koji je izdala firma Eko Solar iz Beograda, imaju zastupništvo u Podgorici na starom aerodromu, firma se zove Eko Silver.

Jun 3, 2010

Programiranje kristala

Zahvaljujući mogućnosti da vaši silicijumski mikočipovi zapamte podatke unesene elektrikom u vaš računar, vi možete čitati ovaj tekst.
Kristali su prirodni mikro i makro čipovi, većina kristala koji se koriste u kristaloterapiji spadaju u silicijumsku grupu minerala. Upravo na tu mogućnost kristala da zapamte i drže informaciju obraćamo pažnju kada ih aktivno koristimo. Zato ih čistimo, praznimo i punimo, jer pamte sve vibracije naše energije i svih energija sa kojima su komunicirali u svom okruženju.

Često se u razgovorima o kristalima pomene programiranje kristala. Neko će vam reći da kristal mora da se programira, ja kažem da ne mora, a može.
Kristal kvarca u električnom kolu
Kada programiramo kristal?
Onda kad želimo da njegovo dejstvo bude fokusirano na samo jedan sistem, prevashodno energetski sistem našeg tijela. Kada pravimo eliksir od kristala i želimo da koncentrišemo djelovanje kristala u odnosu na njeogve funkcije.
Primjera radi, kristal radi na stabilizaciji naše volje, emocije, tijela, možemo pustiti kristal da djeluje na svim aspektima, a možemo ga uputiti na samo jedan aspekat, što ne znači da neće tiše djelovati na ostalima.

Šta moramo da znamo prije programiranja kristala?
Prije svega kristal mora biti očišćen i napunjen. Morate imati samo jedan, jasno definisan cilj - šta želite da kristal radi u odnosu na njegovu mogućnost.
Zadatak koji dajete kristalu mora biti jednostavan i jasan.
Nećete kristalu roze kvarca tražiti da vam poveća koncentraciju jer ne radi na toj frekvenciji i ne poboljšava tu funkciju, niti ćete granatu tražiti da ukloni noćne more.
Da bi kristal mogao da obavi zadatak koji mu zadajete, morate znati funkcije i djelovanje kristala koji programirate.
Dimni kvarc

Kako programiram kristal?
Očišćen i napunjen kristal uzmite u desnu ruku (ako ste ljevoruki u lijevu ruku).
Opustite se, potpuno se opustite.
Udahnite duboko i izdahnite kao kad uzdahnete radi neke velike želje.
Zatvorite oči, tako opušteni sebe spustite u stanje slično snu, potpuno se isključite, koncentrišite se samo na kristal koji držite u ruci. Osjetite tananu vibraciju kristala. Stavite kristal na treće oko ne ispuštajući kristal iz ruke, između obrva i čela i recite Želim .. to i to (u odnosu na jednu od funkcija kristala).
Najbolje bi bilo da samo vizuelizujte konačno stanje koje želite da postignete, ako kristal upućujete na emotivno stanje, izazovite u sebi to stanje kao da kristalu pokazujete koje stanje želite da postignete, ako niste u mogućnosti da izazovete taj osjećaj kod sebe, onda recite riječima. Ostanite koncentirani 1 mintut sa kristalom koji držite na trećem oku. Ponovite to isto još 2 puta (cilj se zadaje 3 puta).
Primjer sa kristalom fluorita:
Držeći kristal u desnoj ruci na trećem oku reći ću: Isključi moju rasijanost. Ili, zateži moju kožu. Ili stabilizuj moju koncentraciju.
Pogrešni primjeri: Stabilizuj moju koncentraciju tako da lakše radim. Kristal ne zna za šta će vama koncentracija i nema razloga da razbijate fokus programa.
Dioptas

Koliko traje program kristala?
Do trenutka kada ga očistimo.

Da li je programiranje kristala neophodno?
Nije, kristal će djelovati na vas. Kristal će naći nepravilne frekvencije na vašem biopolji i ispraviće ih bez obzira da li ga vi upućujete na to ili ne.
Nekad kristal bolje nađe problem nego što mi to predpostavimo i pokrene poboljšanje iz korjena kog nekad nismo svesni gdje se nalazi, jer nas je sama intuicija dovela do odabira kristala i taj dio treba nastaviti nemuštom komunikacijom.

Sama želja zbog koje uzimamo i nosimo kristal je program kristalu.

May 13, 2010

Kristaloterapija - praktični dio

Kristaloterapija je metoda energetske medicine, kojom svoje energetsko, mentalno i fizičko bivstvo dovodimo u sklad vibracijom pizo i termo električnog efekta kristala.
O načinu na koji kristali djeluju na nas bilo je riječi u prethodnim tekstovima, objašnjeno je i sa naučnog aspekta da bioelektrika našeg tijela reaguje na druge energije iz okruženja, tako da ću taj dio u ovom tekstu preskočiti. Ono sa čim želim da vas upoznam je način na koji izvodimo kristaloterapeutski tretman.

 Za kristaloterapiju je potreban set od 10 kristala, među kojima, jedan kristal mora biti gorski kristal. Gorski kristal, takođe, može zamijeniti bilo koji kristal jer pripada svim energetskim centrima. Devet kristala koje koristimo, biramo, najbolje intuitivim putem, a po boji, tj. prema energetskom centru kom određeni kristal pripada.

Na našem tijelu, postoji 7 osnovnih i 2 pomoćna energetska centra. O tome je bilo riječi u tekstu Ane Klikovac, možete pogledati u tekstu iz 2009. godine Osnovi kristaloterapije, na strani: http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1078017729376093791&postID=8498360952111818668

Sve kristale moramo očistiti i napuniti, adekvatno načinu na koji se prazne i pune.
U kristaloterapiji ne smijemo koristiti energetski zaprljane kristale, kristale koji nisu održavani, a nikada i nikako pozajmljeni. Kristali se ne pozajmljuju!

Tretman kristaloterapije obavljamo ujutru po ustajanju i/ili pred spavanje. Tretman traje oko 20 minuta.

Jako je bitno da zamolite ukućane da vas u tom periodu ne uznemiravaju, isključite mobilni telefon. Prostor u kom ćete biti je poželjno okaditi tamjanom ili sandalovim štapićima, ako niste raspoložni za tako nešto, biće dovoljna jedna svijeća u bilo kom dijelu prostora.
Zašto svijeća? Plamen je energizator, vatra je prirodni osvježivač koji jonizuje vazduh. Neka prostor bude provjetren i čist.

 Tokom kristaloterapije možete pustiti muziku, ne glasno, poželjno instrumental, klasika je uvjek dobar izbor. Muziku koristite u slučaju da van prostora ima previše buke koja će da vas dekoncentriše i naravno uzmite u obzir da muzika ne smje da bude centralna motivacija tokom meditacije u kristaloterapiji.

Uzmite kristale sa sobom, možete ih držati u nekoj pamučnoj vrećici, staklenoj posudi, čaši i sl. Sjednite na krevet kao da ćete da legnete na leđa i postavljajte kristale jedan po jedan na svaki energetski centar. Počnite od nogu u predjelu gležnjeva, pubična kost, za 4 prsta ispod pupka, na 4-5 prstiju iznad pupka, na grudi, na udubljenje na vratu, na prostor između obrva u predjelu čela, tik do tjemena, 10-15 cm iznad tjemena. U desnoj ruci ostaje gorski kristal.

Sada treba da na neki način meditirate. Kako? Zažmurite, opustite se. Recite sebi da su vam stopala teška, noge teške, koljena, kukovi, leđa, ruke, vrat, glava itd. tako ćete se opustiti od glave do pete. Kad postanete „teški“ obratite pažnju na vaš energetski omotač, na vaše biopolje, koje je energija, možete ga vizuelizovati kao svjetlost.
Krenite tom svjetlošću od nogu, koncentrišite se na kristal kod nogu, osjetite njegovu vibraciju i energiju u tom dijelu tijela, nastavite tako kroz jedan po jedan energetski centar zadržavajući se po minut-dva na svakom energetskom centru, tj. na svakom kristalu.
Kada pređete sve energetske centre, zamislite tačku punu svjetlosti, kao blistavu zvijezdu ili na neki drugi način vizuelizujte centar svjetlosti, spojite svoju energiju sa tim centrom i prepustite se tom osjećaju, obratite pažnju još jednom na svaki eneretski centar, ili na onaj energetski centar (čakru) na kom ste najintenzivnije osjetili vibraciju kristala.
Izlazak iz meditacije ide obratnim tokom autosugestivnog vraćanja normalne težine tijelu (tijelo više nije teško) ili odbrojavanjem od 10 do 1 ili kraće nakon čega sebi zadajete input da ćete se probuditi i vratiti u svjesno stanje, oporavljeni i ispunjeni.
Ako nemate nikakvog osjećaja, ne brinite, pažnju fokusirajte bez obzira na to, posle kristaloterapije razmišljajte o utiscima, a senzibilitet će se razviti.


Nakon završene kristaloterapije, kristale očistimo pod vodom ako podnose vodu, ostale ostavimo uz kristale za čišćenje i punjenje. Nije neophodno nanovo puniti kristale. U periodu u kom radimo kristaloterapiju kristale punimo na 7 dana.

Česta pitanja

Ako me kristal na određenom energetskom cetru pecka, grije, osjećam blagu bol, šta to znači?

To je reakcija našeg biopolja na vibraciju kristala. Jedino ako vas mjesto na kom je kristal guši, izrazito boli ili stvara jako neprijatan osjećaj treba ukloniti kristal i nastaviti dalje ili prekinuti sa meditacijom. To je obično znak da kristal nije adekvatno očišćen i napunjen, ili da smo odabrali neodgovarajući kristal.

Ako se kristal otkotrlja sa mene šta to znači?
Da je odradio svoj dio na tom energetskom centru za tu seansu kristaloterapije. Kristal možete vratiti na svoje mjesto ili nastaviti bez njega.

Posle kristaloterapije se osjećam umorno, šta to znači?
Da posle nabavke kristala niste uradili prvo generalno čišćenje u soli ili zemlji.
Da se niste opustili tokom meditacije.

Posle kristaloterapije se osjećam pospano, šta to znači?
Zaspite.

Koristim najjače kristale, ali ne osjećam efekat?
Ako je kristal izuzetno jak, poput sugilita, dijamanta, citrina, celestita, malahita, azurita, granata, ne znači i da je adekvatan energetskom centru. Kristale biramo inuitivno ili uzimamo čakra set (set za kristaloterapiju) koji ima u sebi kristale srednjeg inteziteta.

Koliko dana da radim kristaloterapiju?
Ako kristaloterapiju radimo dva puta dnevno, ujutru i uveče, preporučljivo je raditi 7 dana.  i napraviti pauzu od 5-7 dana. Ako praktikujemo jednom dnevno, preporučljivo je raditi 10 do 14 dana i napraviti pauzu bar od 7 dana.

Koliko dugo praktikovati kristaloterapiju?

Do onog perioda kada osjetimo da smo došli do energetskog balansa. Taj balans prvo osjetimo na emotivnom zadovoljstvu. Ponašanje nam je stabilno, postoji osjećaj ispunjenost. Ako ih je bilo, nema bolova u predjelima energetski centara (pleksus, slabine, leđa..).

Kada postignemo balans, treba da razmislimo šta nas u našem ponašanju, reakcijama ka okolini i percepciji stvarnosti dovodi do deblanasa i poraditi na sebi, a ne stalno ispravljati energetski tok i opet ga dovoditi u nesklad.

Da li mogu da koristim pojedinačni kristal ili nakit od kristala u periodu kada praktikujem kristaloterapiju?
Da, najviše do 8 sati dnevno. Lični kristal možete nositi stalno, mada i njega preporučujem ostaviti da odmori.


Kakve još metode kristaloterapije postoje?
- Metoda masaže kristalom za koji najčešće koristimo kristal u obliku jajeta ili kugle.
- Metoda kombinacije klasične kristaloterapije i ispijanja eliksira (kristalom energizovane vode, za koju određene kristale ne smijemo dovoditi u kontakt sa vodom zbog toksičnosti)
- Metoda vođene vizuelizacije kada nas druga osoba vodi kroz meditaciju pri čemu ta osoba polaže kristale na nas i za svo to vijeme drži jedan gorski kristal u lijevoj ruci.
- Metoda okruživanja kristalima u određenom redosledu.
- Metoda korišćenja definisanih kristaloterapeutskih setova na jednom energetskom centru.

Da li u setu za kristaloterapiju smiju da se nađu kristali koji se ne koriste zajedno?
Da, ali ne jedan u dodiru uz drugoga. To su citrin uz gorski kristal, celestit uz gorski kristal, moqui uz granat, celestit uz azuritmalahit, celestit uz azurit, sugilit uz citrin. Dijaman se ne kombinuje sa drugim kristalima jer je izuzetno snažan.
Generalno veoma jaki kristali se ne kombinuju sa veoma jakim kristalima, dijamant, sugilit, safir, rubin, smaragd. U setu za kristaloterapiju se mogu naći zajedno, ali treba obratiti pažnju da kristalima ne iritiramo energetske centre već da ih polako pokrenemo i dovedemo u skald kroz više seansi. 

Mar 13, 2010

Kristali i astrologija


Često ljudi naiđu na komentare da neki kristal pripada određenom horoskopskom znaku, i neki od razumnih ljudi postave sebi pitanje, na koji način su astrolozi povezali kristal sa određenim znakom?
Poznato nam je da je astrologija nebrojeno puta pokazala veliku preciznost u tumačenju različitih uticaja planeta na Zemlju i ljudsko biće.
Ta tumačenja su uvjek bila prožeta analizom kompleksnih odnosa među planetama u datom trenutku, u odnosu na datu poziciju.
Kako su onda protumačili pripadnost nekog kristala nekom znaku?

Prema geografskoj širini i dužini gje je nastao određeni kristal?
To bi bilo netačno, jer mnogi kristali rastu na potpuno različitim mjestima na Zemlji.

Prema vremenu nastanka?
Kristali su stari milionima godina, proces kristalizacije je vremenski dug proces i nemoguće je precizno utvrditi vrijeme nastanka.

Prema načinu nastanka?
Ista vrsta kristala može da nastane na više načina. Kristalizacija procesom sedimentacije, procesom re-kristalizacije, hlađenjem...

Prema boji?
Pomenuću samo da ahat ima 13 vrsta boja. Fluorit raste u 4 vrste boja. Dijamant se pojavljuje u različitim bojama. Amazonit raste i zelen i plav. Mjesečev kamen raste u više boja...
Ako bi u astrologiji postavili pojam da svako ko je rođen u određenom znaku ima isti karakter i isto poimanje svijeta napravili bi veliku grešku i samu astrologiju sveli na puko pogađanje, što astrologija nje.
Svaka osoba pored osnovnih karakteristika vezanih za svoj znak, može da ima i sijaset drugih osobina, zavisno od pozicije planeta i natalno i u određenom životnom trenutku.
Definisati kristale sa horoskopkim znacima bi značilo generalizaciju i astrologije i kristaloterapije, čemu onda izrada natalne karte, čemu biranje kristala prema energiji kojom djeluje?

Kristali imaju svoju energiju čije djelovanje definisano, a varira u odnosu na energiju sa kojom i na koju djeluju. Djelovanje kristala jako zavisi i od stabilnosti energetskih centara.
Najjači kristal

Astrološki uticaj na kristale svakako se povezuje sa astrološkim uticajem planeta na ljude koji ih koriste jer spadaju u uticaj planeta. Kada koristimo određeni kristal, imaćemo bolji ili malo slabiji efekat u odnosu na to kakvi su nam planetarni aspekti. Poznato je da eliksire u kristaloterapiji pravimo tokom mladog mjeseca, a tokom punog mjeseca samo za efekte opadanja nekih vrijednosti (mršavljenje, ispiranje organizma..)

Astrolog koji poznaje kristaloterapiju može na osnovu analize natalne karte i trenutne situacije planeta da predloži kristal koji bi pomogao vezano za neki problem, ali ne i da generalno definiše kristale sa horoskopskim znacima. Predlagati određeni kristal određenom horoskopskom znaku bi bilo isto što i predlagati isti lijek za istu bolest, ne obazirući se na prateće stanje tijela, ne obazirući se da li taj lijek prepisujemo trudnici, djetetu ili odrasloj osobi koja nema drugih problema.

Pojedini astrolozi sve kristale povezuju sa Saturnom kao vladaocem te strukture na Zemljii, ali nema ni jednog logičnog i praksom potvrđenog povezivanja pojedinačnih kristala sa pojedinačnm horoskopskim znakom. Postoje nagađanja i nasumične priče, što nije lice ni astrologije, ni kristaloterapije, već neupućenih nadobudnika i laika u obije oblasti. Koji i astrologji i kristalima prilaze iz ega, a ne iz ljubavi prema univerzumu i Božanskoj mudrosti.


Astrologija i kristaloterapija zajedno, mogu da učine puno.
Generalizacija u jednoj i drugoj oblasti vode u pogrešnom pravcu, pravcu otuđenja i svođenja čovjeka na nepromjenljivost, nerazvitak i zombiranu uniformisanost. Koja nije čovječna.

Mar 7, 2010

EMOTIVNE I FIZIČKE REAKCIJE NA KRISTALE

Pametnom čovjeku ne treba savjet, a budala te neće poslušati.
(narodna poslovica)

Koliko vam se puta desilo da na isti događaj ili stvar, reagujete različito? Neko reaguje uvjek na isti način, neko ne. Isto je sa kristalima. Isto je sa bilo kojim odnosom dvije energije.
Energija je neuništiva, samo prelazi iz jedno oblika u drugi. Drugi oblik daje drugi kalup.

Ako posmatramo djelovanje kristala kroz kalupe različitih iskustava, dobićemo različite informacije, među tim informacijama moći ćemo da odvojimo neke koje su u većoj mjeri iste. Te identične informacije su ono osnovno što znamo o djelovanju kristala i na tome baziramo učenje u kristaloterapiji.
Kristal okamenjenog drveta

Čovjek voli samo jednom je uzaludna floskula emotivno paralizovanih ljudi. Ljudsko biće voli, i osjeća, daje i prihvata, u jednoj mjeri na sličan način, u većoj mjeri različito u odnosu na energiju koja ga ne emociju pokreće. Različito u odnosu na uzajamni intenzitet emocije, na neobičnost emocije, na mogućnost da emocija bude ispoljena, na svesnost da emocija bude pravilno shvaćena.

Desi se da volimo i da osjećamo i ushićenje i strah koji često doživljavamo kao neki bol. Desi se da kristal na nas djeluje na sličan način, dvojako. Teško je prihvatiti promjenu koja je neizvjesna ma koliko bila pozitivna. Koristeći kristal često dođemo do nečeg dobrog, a sasvim novog, taj novi ja ili neko drugi zna da postavi pitanje, šta dalje odavde, evo me pred tim što želim, šta ću sad kad mi je želja ispunjena, da li treba da je dalje želim, da li treba da se oprostim sa tom željom, da li sam u promjeni. Ljudska želja je ala nezasita kaže naš narod, upravo pojam stalne želje nas čini živima, pojam stalne interakcije.
Nećemo naći u kristalima odgovor na pitanje „na koji način ćemo da živimo sa svojim željama“ kristali nisu magija, oni su štap koji olakšava hod, ali i štap koji može da nam bude teret i višak ako nam taj štap nije potreban.

Fizička i emotivna reakcija na kristale se razlikuju od kristala do kristala. A šta je zajedničko za svim tim reakcijama? Odogovr na to pitanje bi bio sličan odgovoru na pitanje „ koji je univerzalni odgovor na sva pitanja, šta je zajedničko svim odgovorima?“

"Nosim kristal, osjećam ogromnu težinu na grudima, guši me nešto konstantno, ali bez obzira na to osjećam se bolje u odnosu na problem koji imam". Kako vrijeme prolazi bilo šta što nas muči lakše podnosimo. Ako pri nošenju kristala osjećate bilo kakvu tegobu, ostavite kristal sa strane, razmislite da li je loš osjećaj prirodan vašoj rekaciji na preživljavanje nekih faza.
Recimo, imate emotivni problem iz kog ne možete da izbauljate, odabrali ste kristal da vam pomogne. Ako bez kristala u fazi preživljavanja nekog emotivnog problema imate običaj da „pregorite“ pa da vaskrsnete onda je tegoba koju doživljavate jednostavno redovno iskustvo i inuitivno osjećate da ste na putu izlaska iz problema. Ako to nije slučaj, razmislite gdje su vas eksperimenti sa sobom doveli i gdje vas taj sa kristalom vodi.
Uavorit - zeleni granat

Kada neko isčaši nogu, vraćanje kosti je prično bolan proces i podnosimo bol radi ozdravljenja. Kada imamo bol u mišićima, tokom određenoe masaže ćemo osjetiti blage neprijatnosti kad se interveniše na problematičnom mjestu, ali i olakšanje. Inuitivno ćemo prestati sa masažom kad osjetimo da vodi ka većem povređivanju. Na takav, sličan, inuitivan način osjećamo da li nam kristal prija ili ne.

Ono po čemu prepoznajemo blagotvornost kristala koji smo odabrali je naš harmoničniji odnos sa okolinom. Navešću neke primjere: veoma energična i impulsivna osoba će sigurno biti još impulsivnija uz kristal tigrovo gvožđe, uz analuzit (hijastolit) će se impulsivnost harmonizovati i imaće staloženiju komunikaciju sa ljudima oko sebe. Uz citrin egocentrik može da postane još gori ali isto tako može da se desi i da ambicija dobije pravilan pravac. Zato postoji osluškivanje sebe u odnosu na cilj koji želimo da postignemo. Zato je uz korišćenje kristala preporučljivo praktikovati meditaciju, ili se malo više zainteresovati za molitvu Bogu shodno religiji kojoj pripadamo. Reakcija prijatelja je često eho naših koraka ka cilju koji želimo da postignemo kristalom.

Cilj je postignut šta sad. Sad uživajte do nove trke. Uzmite nego drago biće za ruku, odmorite od puta i pogledajte oko sebe da li ste vi možda kristal koji je nekome potreban.

Feb 26, 2010

Kako odabrati lični "pravi kristal" i ne lutati.

Mislim da će ova priča preuzeta iz jedne od meni najljepših i najdražih knjiga reći više nego dugo pisanje i analiza. Oni koji je pročitaju će vidjeti, ili prosto neće vidjeti suštinu. Tekst je na ekavici. Prijatno.

Tada se pojavi lisica:
-Dobar dan, reče lisica.
-Dobar dan, učtivo odgovori mali princ koji se okrete, ali ne vide ništa.

-Evo me ovde, reče jedan glas, pod jabukom...
-Ko si ti? upita mali princ. Vrlo si lepa...
-Ja sam lisica, reče lisica.
-Hodi da se igramo, predloži joj mali princ. Tako sam tužan...
-Ne mogu da se igram sa tobom, reče lisica. Nisam pripitomljena.
-Ah! izvini, reče mali princ.
A onda razmislivši dodade:
-Šta to znaći "pripitomiti"?
-Ti nisi odavde, reče lisica, šta tražiš?
-Tražim ljude reče mali princ. Šta znaći to pripitomiti.
-Ljudi imaju puške, reče lisica, i oni love. To je prilično nezgodno! Ali oni gaje i kokoši. Po tome su zanimljivi. Trazis li kokoši?

-Ne, reče mali princ. Tražim prijatelje. Šta znači to "pripitomiti"?
-To je nešto sto se davno zaboravilo, reče lisica. To znaci "stvoriti veze..."
-Stvoriti veze?
-Naravno, reče lisica. Ti si za mene samo mali dečak slican stotinama hiljada drugih drugih dečaka. I ti mi nisi potreban. A ni ja tebi nisam potrebna. Ja sam za tebe samo lisica slična stotinama hiljada lisica. Ali, ako me pripitomiš bićemo potrebni jedno drugom. Ti ćes za mene biti jedini na svetu. Ja ću za tebe biti jedina na svetu...
-Počinjem da shvatam, reče mali princ. Postoji jedna ruža.... mislim da me je pripitomila...
-To je moguće, reče lisica. Čega sve nema na Zemlji...
-Ah! to nije na Zemlji reče mali princ.
Lisica je izgledala vrlo radoznala:
-Na nekoj drugoj planeti?
-Da.
-Ima li lovaca na toj planeti?
-Ne.
-Gle, pa to je zanimljivo! A kokoši?
-Ne.
-Nista nije savršeno, uzdahnu lisica.
Ali lisica se ponovo vrati na svoju misao:
-Moj život je jednolik. Ja lovim kokoši, ljudi love mene. Sve kokoši su slične, i svi ljudi su slični. Meni je, dakle, pomalo dosadno. Ali, ako me ti pripitomiš, moj život će biti kao obasjan suncem. Upoznaću bat koraka koji će biti drukčiji od svih ostalih. Drugi koraci me teraju pod zemlju. Tvoj će me kao muzika pozivati da izađem iz rupe. A zatim pogledaj! Vidis li tamo dole, polja puna žita? Ja ne jedem hleb. Za mene žito ne predstavlja ništa. Žitna polja ne podsećaju me ni na šta. A to je žalosno! Ali ti imaš kosu boje zlata. Biće divno kada me pripitomiš! Žito, koje je pozlaćeno, podsećaće me na tebe. I ja ću voleti šum vetra u žitu...
Lisica ućuta i dugo gledaše malog princa:
-Molim te... pripitomi me, reče ona.
-Vrlo rado, reče mali princ, ali nemam mnogo vremena. Treba da pronađem prijatelje i da se upoznam s mnogim stvarima.
-Čovek poznaje samo one stvari koje pripitomi, reče lisica. Ljudi nemaju više vremena da bilo šta upoznaju. Oni kupuju gotove stvari kod trgovaca. A kako nema trgovaca koji prodaju prijatelje, ljudi više nemaju prijatelja. Ako hoceš prijatelja, pripitomi me!
-Šta treba da radim? upita mali princ.
-Treba da si veoma strpljiv, odgovori lisica. Najpre ćes sesti malo dalje od mene, eto tako, na travu. Gledaću te kraičkom oka, a ti nećes ništa govoriti. Govor je izvor nesporazuma. Ali, svakog dana, sešćeš malo bliže....
Sutradan mali princ ponovo dođe.
-Bilo bi bolje da si došao u isto vreme, reče lisica. Ako dolaziš, na primer, u četiri sata popodne, ja cu biti srećna vec od tri sata.

Ukoliko vreme bude odmicalo, biću sve srećnija. U četiri sata biću uzbuđena i uznemirena; upoznaću cenu sreće! Ali ako budeš dolazio kad ti padne na pamet, nikada neću znati za koji čas da spemim svoje srce... Potrebni su čitavi obredi za to.
-Šta je to obred? upita mali princ.
-I to je nešto sto se davno zaboravilo, reče lisica. To je ono što čini da se jedan dan razlikuje od drugog, jedan čas od drugih časova. Kod mojih lovaca, na primer postoji jedan obred. Oni četvrtkom igraju sa seoskim devojkama. Četvrtak je, dakle, divan dan! Idem u šetnju čak do vinograda. Kad bi lovci igrali kad im padne na pamet, svi bi dani ličili jedan na drugi, i ja ne bih uopšte imala odmora.

Tako mali princ pripitomi lisicu. A kad se dan rastanka priblizi:
-Ah! reče lisica... Plakaću.
-Sama si kriva, reče mali princ, nisam ti želeo nikakva zla, ali ti si htela da te pripitomim.
-Naravno, reče lisica.
-Ali ti ćes plakati, reče mali princ.
-Naravno, reče lisica.
-Znači, time nista ne dobijaš!
-Dobijam, reče lisica, zbog boje žita.
Zatim dodade:
-Idi, pogledaj ponovo ruže. Shvatićes da je tvoja jednistvena na svetu. Vrati se onda da mi kazeš zbogom, a ja ću ti pokloniti jednu tajnu.
Mali princ ode da ponovo vidi ruze.
-Vi uopšte ne ličite na moju ružu, vi još ništa ne značite, reče im on. Niko vas nije pripitomio, i vi niste nikoga pripitomile. Vi ste kao što je bila moja lisica. Bila je to obična lisica slična stotinama hiljada drugih. Ali ja sam od nje napravio svog prijatelja, i ona je sada jedinstvena na svetu.
Ruže su se osećale veoma nelagodno.
-Lepe ste, ali ste prazne, reče im on jos. Čovek ne može da umre za vas. Naravno, običan prolaznik poverovao bi da moja ruža liči na vas. Ali ona sama značajnija je od svih vas zajedno zato što sam ja nju zavoleo. Zato što sam nju stavljao pod stakleno zvono. Zato što sam njoj napravio zaklon. Zato što sam radi nje poubijao gusenice (sem one dve-tri radi leptirova). Zato što sam nju slušao kako se žali, hvališe ili kako ponekad ćuti. Zato što je to moja ruža.

I on se vrati lisici.
-Zbogom, reče joj on...
-Zbogom, odgovori lisica. Evo moje tajne. Sasvim je jednostavna: čovek samo srcem dobro vidi. Suština se očima ne da sagledati.
-Suština se očima ne da sagledati, ponovi mali princ da bi zapamtio.
-Vreme koje su ulozio oko tvoje ruže čini tu ruzu tako dragocenom.
-Vreme koje sam uložio oko moje ruze... reče mali princ da bi zapamtio.
-Ljudi su zaboravili tu istinu, reče lisica. Ali ti ne treba da zaboraviš. Ti si zauvek odgovoran za ono što si pripitomio. Ti si odgovoran za svoju ružu.
-Ja sam odgovoran za svoju ružu, ponovi mali princ da bi zapamtio.

Iz knjige "Mali princ" Antoine de Saint-Exupery-a

Kristalomanija ili kristalofilija?

Osjećam da mi treba plavi kalcit, ali se razmišljam između njega i plavog čipkastog ahata, mada, kad malo bolje razmislim trebaju mi i rodohrozit, apofilit i moldavit, to ću kad dođu neke veće pare, pa kad to kupim onda ću da potražim i jednan veći komad bornita i uz njega spinel. Kitim jelku...

Kada se malo bliže upoznamo sa dejstvom kristala i sa njihovom ljepotom, kod nekih osoba se probudi manična želja za posjedovanjem što više kristala. Nekad je to radoznalost, a često je odraz nekog drugog stanja duha, uglavnom neumjerenosti ili drugih problema ega.

Veliki broj različitih vrsta kristala sa više komada iste vrste jeste potreban ljudima koji se aktivno bave litoterapijom, jer, logično, za više ljudi je potrebno više setova i više vrsta kristala prema različitim potrebama. Kada se seansa završi sa jednom osobom treba imati kristale za sledeću osobu koja ne treba da čeka da očistimo i napunimo kristale.
Ljudima koji se ne bave upotrebom kristala u profesionalne svrhe nije potrebno puno različitih kristal, štaviše tako nešto je štetno iz više razloga.
Zašto?
Zamislite da imate potrebu za prijateljstvom, partnerom ma koje vrste, naiđete na takvu osobu i osjetite se ispunjeno uz tu osobu. Svesni ste da ta osoba ne može da riješi sve vaše probleme, ali one probleme zbog kojih ste prihvatili bliskost može do jedne mjere. Recimo osjećaj da postoji osoba pred kojom možete da budete kakvi jeste, osoba sa kojom imate dobru i sadržajnu komunikaciju i ćutanje. Sada zamislite da pored te osobe tražite još osoba sa kojima očekujete isti nivo bliskosti. Da li mislite da ćete uopšte doseći odnos prave bliskosti i ispunjenje praznine koju pruža očekivani odnos? Naravno da ne.
Ako očekujemo da prijatelji riješe sve naše probleme znači da ili da imamo puno problema, što znači da nemamo dobar odnos ka svijetu u kom živimo, ili da imamo jedan veliki problem koji je opet taj odnos prema životu i okruženju.


Prva ruka, druga ruka, treća ruka... stani da odmorim, gdje smo ono stali?

Neko počne jednom bojom da farba zid, kaže, mislim da će ova roza da da radost prostoru i zaista desi se vedar dah te boje. Hmmm... vidiš ovo djeluje dobro, daj da drugu sobu ofarbam u svijetlo plavo, biće smirujuće, a opet prijatno za povjerljive razgovore. Ooodlično, pa ovo je super, danas farbam spavaću sobu u tamno crveno, biće baš napeto da da seksu veću tenziju. Ma puca od strasti, bilo je odlično, hajde u plavu sobu da pričamo posle seksa, kao što smo se u rozoj sobi mazili...
Nije loše ovo sa bojama, baš mi je pokrenulo energiju, nešto olakšalo i nešto intenziviralo. Daj da ja fino ofarbam onu jednu sobu u sve tri boje da sve to uradim na jednom mjestu, jedan zid u roze, drugi u plavo, treći u tamno crveno i da sve to pomirim jedan u bijelo ili jednostavno da stavim ogromno ogledalo. Eto sad sve može na jednom mjestu.
Sad kad imam sve što mi treba nebi bilo loše da uvedem neku novinu, da recimo stavim jedan dobar tekstilni tapet do radnog stola na onom tamnocrvenom zidu. Vidiš uz to ide i neka futuristička slika na plavom zidu ili još bolje da je nekako postavim na ogledalo koje ide preko cijelog zida.
...Često se pitam, kako su naši preci živjeli samo sa bijelo okrečenim zidovima, ili su bili ovako zadovoljni kao ja farbajući zidove ne pitajući se ko živi među njima. Ne pitajući se ko živi među zidovima? Pa od silnog čišćenja pred farbanje i čišćenja posle farbanja stvarno nemam vremena da se bavim time ko ovdje živi, samo želim da mi je lijepo i sve na jednom mjestu i da svi budu zadovoljni. Ja ću se zadovoljiti tek kad sve bude kako treba, i ovako mi je više svejedno, sve su mi boje postale iste.
 Les amants de René Magritte

Kristal neće riješiti svaki naš problem za koji je vezano njegovo dejstvo. Kristal će popraviti energiju u kojoj se krije slabost, izbalanisraće tok energije, dovešće nas do željenog stanja, ali ako ne poradimo na sebi da izbacimo naviku ili loš stav koji nas dovodi do debalansa, onda je upotreba kristala uzaludna. Nezadovoljstvo će se produbiti, bićemo kao slijepac koji kristalom dodiruje stvarnost, a Bog je već stvorio u nama sve ono što kristalima pobuđujemo da radi ispravno kad zaškripi.

Ako pogledamo odnos raznih kultura prema kristalima, uvjek ćemo naići na informaciju da su koristili samo nekoliko kristala u razne svrhe. Koje kristale? To se razilikuje od kulture do kulture. Bilo bi nezahvalno da pomenem koje kristale jer će neko da pomisli da treba upravo te kristale da korsiti što bi bilo neodgorno sa moje strane. Pominjem tu informaciju jer želim da dam putokaz nečijoj radoznalosti. Idijci nisu smatrali tako bitnim kristale koje današnja uglavnom zapadna javnost tako često pominje. Maje nisu koristile iste kristale kao indijci, a opet u Otkrovenju Jovana Bogoslova (Apokalipsis) piše o nekim sasvim drugim kristalima u opisu Svetog grada Jerusalima.


Bez obzira da li kristale čuvamo u zatvorenoj staklenoj posudi, drvenoj kutiji itd., sprečavajući njihovo zračenje u prostor. Treba dobro da razmislimo šta činimo sebi koristeći puno različitih kristala. Česta promjena kristala dovodi strujanje energije u nestabilan ritam, jer svaki kristal radi na različitoj frekvenciji.

Više različitih kristala nam je potrebno da sastavimo svoj set kristala koji koristimo u kristaloterapiji, za to je potrebno 10 kristala, od kojih je sedam za osnovne energetske centre, jedan za bazni energetski centar kod nogu i jedan za višu krunsku čakru i, jedan gorski kristal za desnu ruku, o tome je pisano u tekstu Ane Vukmirović Klikovac, tekst Osnovi kristaloterapije.

Obratite pažnju na to da jedan kristal na različitom energetskom centru djeluje drugačije. Da jedan isti kristal radi drugačije u odnosu na program koji mu damo. Lični kristal je samo jedan kristal, on je naš lični prijatelj. Obratite pažnju na to da naš lični prijatelji reaguje različito u različitim situacijama, da ima drugačiji odnos prema različitim situacijama. Možda će kasniti na sastanak, a li će druženje biti nezaboravno, možda će da ćuti i da se čini da nečuje kad mu kažemo nešto bitno, ali će nas iznenaditi kad pokaže djelom da je čuo šta treba da čuje, baš onda kad je to potrebno. A najbolje bi bilo da nešto uradimo i sami. Prije svega da razmislimo da li umijemo da se družimo i živimo sa sobom i šta od sebe očekujemo, a ne od ljudi i od kristala. Oni su tu da pomognu, ali onda kada je to stvarno potrebno.

Nisam do sad stavio folk pjesmu na blog. Uglavnom slušam chill, world music, suffi i lo-fi muziku. Ova mi se dopada.

Feb 11, 2010

STIMULISANJE ČAKRI ZVUKOM sve na jednoj strani

Opuštanje

1. Korjenska čakra


2. Sakralna čakra


3. Solarni pleksus


4. Srčana čakra


5. Grlena čakra


6. Treće oko

7. Krunska čakra

Link na kom imate playlistu sa svim zvucima bez prekida je:
http://www.youtube.com/watch?v=jxNxCS5ACRg&list=PLSoZVvHMsLJDsNJKSPsgO9RJwjL-GJRdh

Strana sa MUZIKOM 2

PUNJENJE KRISTALA


Da bi pokrenuli punu snagu kristala, treba da pokrenemo njegovu energiju utišanu posle čišćenja i pražnjenja.
U odnosu na svoju strukturu, kristalima ili prija toplota i svjetlost sunca ili ona nema efekta na njih.
One kristale kojima prija toplota i svjetlost sunca, punimo na suncu otprilike 2-3 sata.
Postoje kristali kojima ne prija direktno izlaganje suncu ili dugo izlaganje suncu, u tu grupu spadaju granat, azurit, jaspis dalmatinac i dugi koje izlažemo suncu najviše do 30 minuta.

Prije punjenja kristala pogledajte upustvo kako se taj određeni kristal puni.

Sunce ne smije da bude popodnevno, vec prije ili posle podnevno sunce, kada zraci sunca nisu pod 90 stepeni. Izrazio upravni zraci sunca utiču na boju kristala, samim tim i na njegov efekat. Postoje kristali koji se ne pune na suncu, a sunce i gubitak boje im ne smeta, primjer toga je kristal Citrin.
Ako je oblačan dan, bez obzira na oblake, sunce ipak sija i izložite kristale na punjenje.
Ako punite grupu različitih kristala, među njih stavite i gorski kristal da ih harmonizuje da nebi došlo do sudaranja energija među kristalima.

Kristale koji ne vole sunce punimo uz gorski kristal, pojedine uz ametist, a mali broj njih uz selenit.

Vrijeme da se kristal napuni uz drugi kristal je otprilike 6 sati.


Kamenčići gorskog kristala za punjenje

Kamenčići ametista za punjenje

Kamenčići hematita za čišćenje drugih kristala

Proces punjenja i čišćenja po koraku br 2, (opis postupka na ovom linku)  je preporučljivo raditi na 15 dana, u danima mladog ili punog mjeseca. Neki kristali traže tu proceduru češće, neki samo jednom mjesečno.


Kristali koji se ne prazne i ne pune su Moqi kuglice jer u paru jedno drugo čiste i pune, i dijamant kom je samo potreban zlatni fascung (obruč) da poništi njegova pojedina štetna dejstva.

Feb 10, 2010

ČIŠĆENJE KRISTALA

Sa druženja i puteva dolazimo puni utisaka, dobih i loših. Te utiske volimo da dijelimo sa drugima i ljudi kojima pričamo na neki način preživljavaju naše emocije. Emocije i sjećanja ostavljaju zapis u našoj energiji. Kod kristala je slična situacija, ali kristali imaju mnogo intenzivniji pristup našem biopolju, samim tim preuzimaju i konvertuju puno negativne energije.

Da nas tuđi debalansi koje je kristal zapamtio ne bi doveli u sopstveni debalans, kristal moramo da ispraznimo od prethodnih energetskih upisa.

Kada dobijete, kupite ili nađete kristal, treba da uradite osnovno generalno pražnjenje kristala. Nakon toga ih napunite i spremni su za upotrebu.

Posle svake upotreba kristal ako podnosi vodu operite kratko pod mlazom mlake vode ili odložite uz kamenčiće hematita namijenjenog za čišćenje.

Kako prazniti i puniti kristale?
Počnimo od čišćenja tj. pražnjenja kristala.

U prvom čiščenju kristala postoje dva koraka.
Postoji nekoliko metoda prvog koraka, a to su: Morska so, zemlja i led. Odabraćete onu koja vama i tipu vašeg kristala najviše odgovara.
Porozne kristale je lakše čistiti u soli.
U drugom koraku, metode su čišćenje vodom za kristale koji podnose vodu, čišćenje kamenčićima hematita, čišćenje tamjanom, vatrom i, mentalno čišćenje.

Posude koje koristimo za čišćenje trebaju biti od stakla ili keramike.

 

Korak 1. Čišćenje u soli, u zemlji ili u ledu.

Čišćenje kristala u so

So je kristal koji jako vuče negativne informacije prazneći okolinu od njih.
Poznato vam je ljekovito dejstvo morske vode, odnosno vode pune kristala soli. Ljudi su pored vrućine koju moraju da gasimo kupanjem i velikim količinama tečnosti. obalu ipak prepoznali kao odmorište, podsvesno težeći ka revitalizaciji tijela i energije. Uz obalu mora čovjek se osjeća rasterećeno, opušteno, sunčajući se oporavlja tijelo, a isto takvo sunce sa nekad i višom temperaturom imamo i daleko od obale, jod koji dobijamo od isparavanja mora možemo da unesemo i hranom. No ipak uz more sunce više prija. Kristalima soli puna, morska voda zrači i kupanje u njoj olakšava dosta blokada. To je jedan od najprirodnijih pokazatelja uticaja fenomena zračenja kristala na ljude.

Pojedini kristaloterapeuti i ljubitelji kristala predlažu morsku vodu za prvo pražnjenje kristala. Staviti kristale u slanu vodu je dobro za izuzetno tvrde i polirane kristale, ali postoje i kristali koji su krti i koje bi slana voda razgradila. Pored toga slana voda lakše ulazi u fizičku strukturu kristala gdje postoji mogućnost remećenja. Zato su suve metode pouzdanije po fizičko očuvanje kristala.

Stavite kristal u staklenu, keramičku ili drvenu posudu i prekrite solju cio kristal.
Ako čistite grupu različitih kristala, stavite jedan gorski kristal među njih da ih harmonizuje i sve prekrijte solju. So može biti morska, a u nedostatku morske soli odlična je i obična kuhinjska so.
Kristali treba da odstoje prekriveni solju najmanje 1 dan. Najbolje ih je tako ostaviti do faze mladog ili punog mjeseca, u zavisnosti koja prva nailazi.
Nakon čišćenja u so, kristale očistite po postupku karakterističnom za njih.

Čišćenje kristala u zemlji

Kristali su nastali iz Zemlje, u noj su formirani, svi njihovi sastavni djelovi potiču iz zemlje. Poznato vam je da naša planeta ima svoje magnetne polove. Zemlja ima svoje energetsko polje koje utiče na sva živa bića na noj, pa i na kristale.

Pri ulasku u more ili vodu veću od vaše zapremine, osjetićete impuls iz tijela da izbacite dio vode iz sebe, jer veća voda vuće manju vodu, baš kao što veća energija privlači manju energiju istog porijekla. Tom silom energija zemlje prazni kristal od informacija koje je pokupio sa sobom na veoma dugom putu do vas.

Kristal zakopajte u zemlju na vama prijatno mjesto. Označite nečim mjesto gdje ste zakopali kristal. Ne zaboravite da kristali osim ljudi privlače i životinje pa se potrudite da mjesto obezbjedite da pas ne iskopa vaš kristal.

Ako nemate dvorište, iskoristite saksiju, ali bez cvijeća.
Ostavite kristal u zemlju najmanje 24 sata, a najbolje bi bilo do prve faze mladog ili punog mjeseca u zavisnosti koja faza prije nailazi.
Nakon čišćenja u zemlji, kristale očistite po postupku karakterističnom za njih.

Čišćenje kristala u ledu
U led čistimo samo čvrste kristale stabilnih struktura.

Kristal ostavite u staklenu, keramičku ili drvenu zdjelu sa ledom i takav ostavite u zamrzivač.
Ako je zimski period i živite u dijelu zemlje gdje ima snijega kristale možete ostaviti da prenoće direktno u snijegu ili uz led.

Ako čistite grupu različitih kristala, stavite jedan gorski kristal među njih da ih harmonizuje.

Snijeg i led su kristalno agregatno stanje vode. Kao slabija kristalna struktura led i kristali snijega će povući negativne informacije u sebe. Sada vam je pored veće izloženosti kiseoniku poznato još jedan ljekoviti aspekt boravka na snijegu. Kada danima pada kiša, povećava se količina kiseonika u vazduhu, ali ne prija isto kao snijeg koji je kristal vode.

Kristale u ledu i snijegu nevalja ostavljati dugo, i posle vađenja iz zamrzivača kristali ne smiju biti izloženi visokoj temeraturi.

 
Postupak opšteg pražnjenja kristala radite čim nabavite kristal, bilo kao pojedinačan kamen ili u sastavu nakita. Taj postupak je dobro ponoviti bar jednom godnišnje.

Korak 2 – Pražnjenje kristala prema vrsti.

Prije nego počnete korak 2. kristal fizički očistite od soli, ako je potrebno i mekom četkicom izvucite zrna soli iz kristala, ako je bio u zemlji obrišite ga pamučnom ili lanenom krpicom.

Kada izvadite kristale iz soli, so bacite u vodu koja otiče jer ti kristali soli sadrže negativne informacije preuzete iz vašeg kristala i otresite zrna soli sa vašeg kristala.

Ako ste kristal zakopali u zemlju, zatrpajte zemlju iz koje ste uzeli kristale.

Ako ste kristal držali u ledu, bacite led, a kristal ostavite da se  postepeno prilagodi na temperaturu okruženja, nemojte ga izlagati velikoj temeraturnoj razlici da se ne bi oštetio.

Nakon završenog osnovnog, prvog, koraka, kristal čistite prema karakteristikama kristala.
Neki kristali podnose i vole vodu, nekim kristalima voda neprija.

One kristale koji vole  praznite pod tankim mlazom mlake vode 1 do 2 minuta.
Dok praznite kristal pod vodom, uputite ka kristalu umom, vašom energijom direktivu da se isprazni od svake loše i štetne energije koju je pokupio od živih bića i mjesta oko sebe. To možete uraditi u vidu jednostavne misaone i energetske komunikacije sa kristalom, verbalizovanjem na glas ili molitvom Bogu. Pod mlazom vode, pizo i piroelektrični impuls kristala se uzemljuje i nastaje pražnjenje kristala, time se njegov rad dovodi u nultu poziciju.

Ako kristal ne voli vodu, kristal ostavite u zdjelu sa očišćenim i napunjenim kristalima hematita. Hematit je kristalizovano gvožđe trioksid. Gvožđe u hematitu privlači struju impulsa kristala koji je kraj njega, prihvatajući impuls kristala, a tim impulsom i ostatak informacija koje nisu prirodne kristalu koji tretirate. Magnetišući se impulsom kristala, hematit stvara neutralno polje u kristalu, time hematit kristale oko sebe dovodi u nultu poziciju.

Kristal možete očistiti i kađenjem tamjanom, brzim prolaskom kroz plamen svijeće ili držanjem u ruci i usredsređivanjem na komunikaciju sa kristalom da pusti iz sebe negativne vibracije i negativna iskustva pokupljena tokom komunikacije sa svim entitetima oko sebe.

Usredsređenost na komunikaciju sa kristalom da iz sebe pusti negativne aspekte je jako bitna u svakom koraku i vrsti čišćenja kristala.


Nakon drugog koraka kristal je spreman za punjenje.

Napomena:
1. Kristal Azurita se prazni samo u so.
2. Dijamant ne treba čišćenje, već zlatni facung (okov) .

 
Azurit