Dec 9, 2010

VOGEL KRISTAL

Već sam pominjao u tekstu o kistalima u tehnologiji da je riječ kristal nastala od grčkog naziva κρύσταλλος "kristalos", što znači čisti led. Voda ima sposobnost brze kristalizacije.
A da li znate da je kristalna rešetka vode, tj. leda i Gorskog kristala (čistog kvarca) ista?Oboje imaju heksagonalnu simetriju u kristalnoj strukturi, sa tetraedarskom koordinacijom, tj. svaki molekul se spaja sa četvrtim susjednim molekulom i imaju inverznu formulu H2O i SiO2.

Marcel Vogel (1917–1991), naučnik, istraživač u IBM San Jose Avanced Systems Development Division Los Gatos Lab, čuven po izumu lampe za ultraljubičasto svijetlo, je tokm svog izučavanja kristala i vode došao do zaključka da voda i čisti kvarc imaju isti način skladištenja infomacija u svojoj makromolekularnoj strukturu, što je izazvano specifičnim vezama koje rezoniraju eterično, slično muzičkom akordu, vibraciji koja nikad ne prestaje, već je „zarobljena“ unutar makromolekularne strukture. Tu mogućnost da se energetska vibracija zadrži unutar makromolekularne strukture je iskoristila moderna nauka za proizvodnju mikro-čipova na bazi silicijuma. Tu strukturu možete da zamislite kao četvorostruku harfu koja je u obliku trostrane piramide sa četvrtom stranom koja je baza, dakle tetraedarsku piramidu, na njoj je svaka strana sa žicama, nešto što tu harfu inicira spolja, a to pravi vibracije koje ostaju unutra, ali i lančano se prenose na druge povezane iste takve harfe.
Na taj način generalno možete da sagledate kako to funkcioniše kristal.

Marcel Vogel je naučno dokazao da informacija mentalno utisnuta u kvarc može da se prenese u vodu. Ispitujući vodu koju je „punio“ kvarcom koji u sebi ima informaciju (tj. pravio klasičan kristaloterapeutski eliksir), zaključio da ta voda razvija novu apsorpciju svjetla pod ultraljubičastim svijetlom. Što će reći da je voda pod ultraljubičastim svijetlom promijenila boju! I jednom kristalom napunjena voda je uvjek bila ista, što je bilo trajno i mjerljivo, a to je u naučnom eksperimentu najbitnije.

Sličan test na kom možemo da vidmo da se struktura vode mijenja u odnosu na mentalno utisnutu informaciju je uradio Dr Masaru Emoto, utiskujući, tj izgovarajući informaciju u vodu i zamrzavajući je. Struktura leda je uvjek imala istu formu u odnosu na informaciju koja je u nju predata, evo vido zapisa o tome.Tokom istraživanja, Marcel je imao problem da dođe do uvjek iste i tačno mjerljive informacije iz vode, otkrio je da se ta različitost dešava zbog raziličitih oblika kod prirodnog kvarca. Imajući viziju, obradio je kristal kvarca režući ga u vertikalnoj strukturi u odnosu na formu kabalističkog drveta života na kom je piramida sa uglom od tačno 59stepeni, 59 minuta i 59 sekundi, isto kao na velikoj piramidi u Gizi. A opšte je poznat efekat piramide sa uglom od 59stepeni, 59 minuta i 59 sekundi, u takvom prostoru se meso jako sporo kvari, oštrice se oštre, a efekti u meditaciji su brži za 10 puta.

Kabalističko drvo života

Forma Vogle kristala

Marcel je pronašao da ako se kristal kvarca reže duž njegove linije simeetrije unutar kristala, perpendikularne sa ostalim osama, tj. C osa, u obliku kabalističkog drveta života, taj kristal rezonira samo sa jednom vibracionom frekvencijom od 454Hz, ista frekvencija vibracije kojom vibrira voda! Iz ovog istraživanja poizveo je kristal za liječenje sa dva kraja, jednostrani kristal i kristal sa fasetama u obliku Davidove zvijezde sa obije strane.

Dobio je kristal kvarca koji prenosi informaciju koja je u vodi uvjek stabilna i ta promjena vode je bila stabilno mjerljiva, što je bio preduslov bilo kakvog daljeg naučnog istraživanja koje se mora bazirati na mjerljivim i tačnim činjenicama. Tako rezan kristal je dobio naziv po svom pronalazaču Marselu Vogelu, Vogel kristal.
Vogel kristal se može koristiti za liječenje, jednostavnim upućivanjem namjere sa željom da to uradi, dakle, klasično programiranje kristala. Mozak je bioelektrični organ koji stvara promjene finih energija u kristalu. Gorski kristal djeluje kao pojačivač i upućuje tu informaciju na u ono mjesto i način na koji će ga voda prihvatiti. Osnova razmišljanja da će to da se desi je ta da zaleđena voda ima istu kristalnu rešetku, numeričku vibraciju i način molekularnog vezivanja kao kristal čistog kvarca (Gorski kristal).

Marcel vogel je to demonstrirao u svojoj laboratoriji. izvršio eksperiment. U čašu voćnog soka je stavio kristal inicran unisnutom željom za ozdravljenjem i kraj nje taj isti sok bez kristala. Razlika je bila očigledna kada su se u čaši soka bez kristala pojavile bakterije i buđ, a u čaši tog istog soka sa Vogel kristalom ne, već je sok i dalje bio svjež.

Naše tijelo je 78% voda i na taj isti način informacije iz okruženja prihvata jako brzo.
Prvi energetski sloj, sloj između fizičkog tijela i energije koja kola njime se zove Eteričko tijelo. Ono je baza podataka naše energije i u taj energetski sloj se upisuje sve što se dešava i dešavalo sa tijelom i sve što se dešava sa širim slojevima aure.
Taj dio možemo da nazovemo mentalnim dijelom aure. O auri sam postavio tekst u decembru 2009. godine, pa možete poći na link i pročitati više ako vas zanima.
Vogel kristal ima izuzetnu mogućnost da upravo taj sloj naše aure očisti od svih negativnih entiteta, da očisti negativne informacije i traume iz njega, vibrirajući jednom vibracijom, vibraciom energije za ozdravljenje koju smo mentalno i emotivno utisnuli u njega, jer to je njegova prednost, da vibrira samo jednu, programiranu vibraciju.

Vogel kristal ima dvije terminacije, dva rezna kraja, tj dvije polarnosti. Na krajevima ima jednu kraću, a deblju i jednu dužu, a užu stranu. Kraća deblja strana Vogel kristala je ženski pol kristala, a uža i duža strana je muški pol. Kraća strana vrha privlači životnu, kosmičku energiju, a duža strana je transmituje u tijelo. Kristal sa jednom terminacijom, tj samo sa jednim vrhom se koristi za meditaciju.

Postoji nekoliko oblika Vogel kristala:
4 fasete - Četvorostrani kristal se koristi za fizičko liječenje.
6 faseta - Šestostrani za oslobađanje emocionalnih problema.
8 faseta - Osmostrani za liječenje trauma i dubokih stanja stresa i šoka.
24/8 faseta se koristi kod duhovnog oporavka i ponovnog duhovnog rađanja.
24/12 faseta se koriste kod potreba transformacije.
Kristal sa 13 faseta se koristi za regresije prethodnih života, ako ih je po Božijem dopuštenju bilo.Ko autentično proizvodi Vogel kristal?

Drew Tousley iz Luminary Studios (www.luminarystudios.com), je radio direktno sa Marcel Vogelom i ručno reže vogel kristal, brinući se o tome da se uloži enerija i duh neophodan za efektivno liječenje i meditaciju.

Lifestream Associates, Orlando, Florida je vlasnik prava na „Vogel rez“. To je kompanija nastala direktno iz kompanije „Vogel-cut Crystals“ vlasništvo Marcela vogela. Sadašnji vlasnik je Ron Carson – Rumi Da, nekadašnji saradnik Marcela Vogela (www.vogelcrystals.net).

Bill Hurley reže Vogel kristale i naziva ih Master Healing Crystals. Učio je o Vogel kristalu direktno od Marcel Vogela tokom ’70tih godina prošlog vijeka.

Dec 4, 2010

Strana sa muzikom 4

Uploadovao sam na svoj youtube kanal muziku sa galerijama kristala.