Dec 4, 2009

AURA I NJENI SLOJEVI

Prvi zakon termodinamike govori o principu očuvanja energije.
Za vrijeme nekog međudjelovanja između sistema i njegove okoline, količina energije dobijena u sistemu mora biti tačno jednaka količini energije koju je izgubila okolina.
Energija je neuništiva, može samo prelaziti iz jednog obilka u drugi.

Pošto sva tijela obavljaju međusobno energetsku interakciju, tako i dolazi do toga da se na nekim mjestima, ili okruženi nekim stvarima ili ljudima osjećamo prijatno ili ne.

Aura je onaj dio univerzalnog energetskog polja koje je povezano sa predmetima.

Ljudska aura se može opisati kao izsijavajuće tijelo koje okružuje i prožima fizičko tijelo. Aura ima nekoliko slojeva, koje ćemo nazivati tijelima. Tijela omotavaju jedan drugog. Ovih slojeva kao i glavnih energetskih centara u tijelu, čakri ima sedam. Svaki od ovih slojeva je povezan sa odgovarajućim energetskim centrom, čakrom.

Znamo za pet čula: dodir, sluh, miris, ukus i vid. Sva ova čula su povezana sa čakrama. Za dodir je zadužena prva čakra, grlena je za sluh, miris i ukus, a šesta (treće oko) je za vid. Funkcije čakri su da oživljavaju fizičko i aurično tijelo, da doprinose razvoju samosvijesti i da prenose energiju između auričnih slojeva.


Slojevi aure

Prvi sloj - Eteričko telo
Eteričko tijelo je iste strukture kao i fizičko tijelo, uključujući sve organe i anatomij našeg tijela. Eteričko tijelo je stanje između energije i materije. Materijalno tijelo se formira prema eteričkom tijelu, tako da prvo dolazi do formiranja tkiva prema energetskom tijelu koje dalje projetkuje oblik fizičkog tijela. Eteričko tijelo se širi od 3-5 cm i pulsira 15-20 ciklusa u minuti. Boja eteričkog tijela varira od sive do svijetlo plave. Senzitivnije osobe će imati prvi sloj više plavičast, a one manje senzitivne će više naginjati sivoj boji eteričkog tijela.

Drug sloj - Emotivno tijelo
Svaki naredni sloj aure je finiji od prethodnog. Emotivni sloj je povezan sa osjećanjima. Ovo tijelo samo prati konture fizičkog tijela. Izgled oblačasto i širi se na 7-8 cm od tijela. Boje emotivnog tijela variraju od jasnih tonova do tamno zamućenih, što zavisi od naših osjećanja, da li su jasna ili zbrkana, jača ili slabija. Emotivno tijelo sadrži sav spektar duginih boja.

Treći sloj – Mentalno tijelo
Mentalno tijelo je žute boje. Kada samo u nekom intelektualnom procesu, mentalno tijelo se širi i postaje sjajnije. Udaljeno je 7-20 cm do fizičkog tijela. Što su naše ideje i misli jasnije, jasnija je boja mentalnog tijela.

Prva tri sloja se nazivaju nižim slojevima, svaki viši sloj od trećeg je viši nivo.

Četvrti sloj – Astralno tijelo
Astralno tijelo je amorfno i vidimo ga kao oblak ružičaste boje. Srčana čakra je povezana sa ovim slojem. Kod zaljubljene osobe, srčana čakra je puna ružičaste svjetlosti. Astralno tijelo se širi 15 – 30 cm od fizičkog tijela.

Peti sloj – Eterički kalup
Ovaj sloj nazivamo kalupom, jer sadrži sve oblike koji postoje na fizičkom planu tijela koje ga nosi u formi kopije. Kao negativ fotografije. Eterički kalup se nalazi od 30 -45 ili 60 cm od fizičkog tijela. Eterički kalup je podrška eteričkom tijelu da se izbori protiv bolesti, da povrati svoj originalni oblik. Na petom sloju zvuk utiče na materiju.

Šesti nivo – Nebesko tijelo
Nebesko tijelo je emotivni nivo duhovnog plana. Nalazi se na 60-80 cm od tijela. U nebeskom tijelu se doživljava duhovna ekstaza. Do tog stanja možemo doći meditacijom, molitvom i našim radom na sebi tj. duhovnim razvojem. Tek kada shvatimo i doživimo našu povezanost sa cijelim univerzumom i vidimo svjetlost i ljubav u svemu što postoji, moćićemo da dođemo do svog nebeskog tijela.

Sedmi sloj – Keterični kalup
Ovoje mentalni sloj spiritualnog plana. Nalazi se na 75-105 cm od fizičkog tijela. Keterični kalup ćemo vidjeti i doživjeti tek kada dođemo do jedinstva sa Bogom.

Svi slojevi aure se spolja sagledavaju, vide ili nalaze u formi oblika jajeta, isprepletanoj od tankih niti zlatno-srebrne svjetlosti. U toj ljusci se nalaze i informacije i pojasevi naših prošlih života ako ih je po Božijem dopuštenju bilo.

Napisao
Marko Mihailović

1 comment:

  1. ne znam koji deo tvoje aure me je nasao putem ovog "messingera"...
    ali hvala ti na tome
    pozdrav,
    Dasha

    ReplyDelete